Австралија електронските цигари ги прогласи за производ со намален ризик. Кралски австралиски кралски колеџ лекари од општа пракса дури ја подржуваат употребта на вејпинг производи како легитимна опција при одвикнување од пушење.

Милион пушачи во Австралија во иднина ќе користат електронски цигари во борба против пушење, а здравствените работници ќе бидат потпора на пат без тутунски дим, а тоа е одлучено откако Кралскиот австриски колеџ лекари од општа пракса се согласиле со насоките на националниот водич за одвикнување од пушење.

Пациентите. како што е дефинирано, покрај подрша во вид на консултации, ќе им биде овозможено на лекарски рецепт подигаат течност со никотин за полнење на електронски цигари максимално во периот од три месеци. Одлуката следела после детални анализи на научна документација со која е потврдено дека вејпинг производи поефикасни се во одвикнување од пушење и дека нивната употреба е помалку штетна од тутунот.

Дека станува збор за драстична пресвртница во досегашна рестрективна политика спрема пушење, потврдува и фактот дека Австралија е една од најголемите противници на тутун, а цената на овие производи се меѓу нај високите свет, кадер што пушење е дозволено само во домот, и никотинот неможе да се набави без лекарски рецепт. Апарат на новата генерација поминува низ детална анализа.

Освен во Австралија, со анализира на влијанието на бездими цигари, се занимаваат и американските власти, со што Агенцијата за храна и лекови (ФДА) минатиот април после детални проверки го авторизирала IQOS, апарат за загревање а не согорување на тутунот кој го произведува тутунскиот гигант Филип Морис. IQOS до денес е единствен апарат во САД кој има согласност од ФДА за продажба во Америка, а тамошните власти наредиле и останатите производители на цигари и вејпинг производи до мај 2020 година поднесат барање за авторизација, заедно со спецификација за апаратот и научни докази.

Слични анализи правени се на IQOS и во Русија. Во научен институт за цигари и тутунски производи по налог на руските власти анализиран аеросол, со цел да го потврди или да го негира тврдењето на произведувачот дека се работи за производ кој емитира до 95 отсто помалку штетни материи од цигарата.

Во студијата е пронајдено нивото на токсиче аеросол настанат со загревање на тутунскиот патрон, во тутунскиот дим од контролните цигари на пет најпродавани брендови на цигари во Русија. Резултатите покажале дека содржината од осум до девет штетни компоненти кои настануваат со користење на IQOS е драстично пониско во спореба со сите традиционални цигари кои биле вклучени во истражување. Единствена супстанца чие ниво не е намалено со загревање на тутунот со негово палење е никотинот, за кој и порано е укажувано дека не претставува примарна причина за болести поврзани со пушење.

Рестриктивните мерки не го решаваат проблемот со пушење. Искуството покажало дека рестриктивните мерки како што е забрана и контрола на пушење не ги донеле очекуваните резултати и дека бројот на пушачи драстично ќе се намали. Поради тоа нај развиените земји почнале да се отвараат према други алтернативи, но и регулирање на пазарот со електронки цигари и апарати кои го загреваат тутунот. До сега во Русија, Австралија, Велика Британија и Германија правени се детални испитувања на овие алтернативи, кои довеле до промени на размислување и отворен став спрема нивната употреба.

Најчитани вести