Политика за приватност

Информативниот портал Vesnik.com го почитува вашето право на приватност, како корисник на нашите услуги и затоа оваа политика на приватност ви е достапна и вам за да ве информираме дека вашите кориснички информации при користење на нашиот информативен портал се собираат користат, обработуваат за потреби на сајтот, како и да имате сознание за вашите права и на кој начин може тоа може да се оствари.

Ние обезбедуваме вашите кориснички податоци на нашите портали да се обработуваат во согласност со важечките прописи на Република Македонија, како и во согласност со важечките прописи од Директивата на Европската унија. Заштита на личните податоци се однесува на сите услуги и производи чија употреба вклучува обработка на лични, кориснички податоци. Нашата политика за приватност ви овозможува да дознаете што од нив и како се употребуваат корисничките податоци, кога се користиат при пристап на нашиот сајт и / или апликација, а пред сѐ:

 • Кој е администратор на вашите кориснички лични податоци,
 • Кои податоци се обработуваат и за каква цел,
 • Врз која основа ние вршиме обработка на податоците,
 • Колку долго податоците се во процес на користење,
 • Кои се правата на нашите корисници во однос на обработката на личните податоци,
 • Со кого ги делиме податоците
Администратор на лични податоци

Администратор на вашите кориснички податоци е компанијата Тотал маркетинг Скопје, Бул. ВМРО 1-6/22, дел од меѓународната медиумска асоцијација Maxmedia Group, издавач на овој веб-сајт или апликација која се користи.

Со користење на веб-сајтот/порталот Вие се согласувате со овие Услови на употреба и давате согласност на издавачот за собирање и обработка на кориснички информации кои се собрани при користењето и право да одлучи за целите и начинот на обработка на личните кориснички податоци, односно како тие ќе се користат.

Кои ваши податоци се собираат и за каква цел?

Вашите кориснички податоци кои произлегуваат, се создаваат при посета на веб-сајтот можат да се собираат и обработуваат за да се овозможи пристап до одредени содржини на веб-сајтот, за создавање кориснички налог; за непречен простап до најнови и архивирани содржини на веб-сајот; заради обезбедување сигурност и стабилност на пристапот и користењето; за исполнување на законските обврски.

Кога ќе го посетите и исклучиво користите нашиот веб-сајт за информативни цели, или ако не сте регистрирани или не ни ги дадете вашите лични податоци на друг начин, ние ги регистрираме и собераме само вашите лични кориснички информации кои се добиваат од вашиот интернет пребарувач, кои се технички неопходни за да можете да имате целосен пристап до нашиот веб-сајт и да се обезбеди стабилност и безбедност на порталот.

Исклучиво по ваша изречна согласност за користење на лични податоци надвор од техничките кориснички податоци добиени од вашиот интернет пребарувач, вашите податоци ќе се чуваат и ќе се користи за целите наведени во оваа Политика на приватност. Податоци не се за јавна употреба, се чуваат на нашите сервери и пристап до податоците имаат само овластени лица на компанијата.

Целта на собирање на корисничките податоци е следење на активностите на корисниците и квалитетот на содржините и рекламите на веб-сајтот, а во посебни случаи и по изрична согласнот на корисникот можат да се да создаваат и кориснички налози на сајтот и / или апликацијата, со цел постигнување интеракција, комуникација со корисниците, а во двата случаи заради остварување на легитимните интереси на компанијата и на нашите доверливи партнери за ефикасност на рекламните активности. Гу собираме и обработуваме податоците од корисниците на кое се однесуваат тие податоци, на начин на кој тие се добиени.

Врз основа на вашите податоци создаваме историјат на пристап на нашите веб-сајтови и апликации, за маркетиншки цели (вклучувајќи автоматски анализа на вашите интереси, исклучиво со цел да се одржи квалитет и функционланост на рекламните пораки), вклучувајќи поставување на cookies на вашиот уред (види политика за колачиња/cookies).

Обоботката на податоци при кориситење на нашиот веб-сајт/апликација, исто така важи и за корисничките податоци за цели на маркетинг од страна на нашите доверливи партнери и корисниците со пристап на веб-сајтот/апликцијта се согласни со условите на користење, и се согласуваат дека издавачот на веб-сајтот/апликацијата може да им ги отстапи на своите доверливи маркетинг партнери.

Пописот на нашите доверливи партнери може да се види при пребарување и читање на веб-сајтот во рамките на содржините за рекламните објави. Со користење на веб-сајтот за свои информтаивни потреби Вие се согласувате да добивате и рекламни информации од нашите доверливи партнери.

Колку долго може да се чуваат корисничките лични податоци?

Вашите податоци ќе бидат чувани и обработени до:

 • Доколку се дадат лични податоци надвор од корисничките податоци прибрани од вашиот интернет пребарувач, се употребуваат и чуваат до моментот на договор за обработка за што е добиена Ваша согласност,
 • Во случај на потреба да ги користиме вашите податоци за реализација на меѓусебен договор, до истекот на обврската од договорот
 • Ако основа за обработка на податоците е нашиот легитимен интерес, до поднесување набарање за престанок на користење на податоците,
 • до роковите за сметководствени даночни цели во рамките на рокот, што е во согласност со други важечки прописи.
 • За корисничките податоци добиени по стандарден пат, преку користење и добивање од вашиот интернет пребарувач, податоците се чуваат до момнетот кога вие, или самиот пребарувач, не ги избрише од архивата на колачиња и кориснички податоци.
Со кого се споделуваат податоците?

Вашите кориснички податоци, освен за потреби на издавачот на веб-сајтот, може да се споделат со нашите доверливи партнери за чија функционалност се потребни тие информации, вклучувајќи ИТ партнери на издавачот, маркетинг агенции, како и други релевантни партнери во процесот на работа на издавачот и веб-сајтот.

Во случај на споделување на корисничките податоци, нашите доверливи партнери имаат обврска за тајност и безбедност на податоците што се спроведува со нивно почитување на соодветни мерки и прописи за да се обезбеди заштита на корисничките лични податоци.

Вашите кориснчки податоци може да бидат споделени со други деловни субјекти овластени за обработка на податоци врз основа на важечките закони на Република Македонија. Во согласност со одредбите од Општата регулатива за заштита на личните податоци (Европскиот парламент и Регулативата (ЕУ Советот) 2016/679, кој се применува од 2018/05/25. Години) како и Законот за заштита на лични податоци на Република Македонија.

Споделување на податоци надвор од ЕЕА

Нашите доверливи партнери се регистрирани воглавно во земјите на Европската економска област (ЕЕА) или во Швајцарија, односно во земји кои ги исполнуваат соодветното ниво за заштита на личноста на податоци.

Некои од нашите доверливи партнери, на пример Google и Facebook, се надвор од ЕЕА. Во однос на пренесување на вашите податоци надвор од ЕЕА, партнерите гарантираат обезбедување високо ниво на заштита на личните, кориснички податоци.

Политика на колачиња за интернет-страници и апликации

На нашиот веб-сајт/апликација користиме интернет ознаки, датотеки, како што се колачиња или локално складирање, собирање и обработка на кориснички лични податоци за персонализација на содржинаите и на рекламите, како и анализа на сообраќајот на веб-сајтот, апликациите и интернет комуникацијата. На овој начин, оваа технологија исто така се користи и од страна на нашите доверливи партнери кои за свои потреби објавуваат содржини и/или реклами на нашиот веб-сајт или апликација. Со посета на сајтот корисникот прифаќа создавање и корисење на податоците, датотеките и трагите/колачињата од активностите на веб-сајтот за потреби ан издавачот и неговите доверливи деловни партнери.

Колачиња (Cookies)

Колачиња (Cookies) се податоци од активности на посетителот, корисникот на веб-сајтот и други слични технологии кои ги користиме на сите наши веб-сајтови и апликации:

 • Со посетата и користењето на објавите на порталотVesnik.com притоа со правилно поставување и користење на вашиот интернет пребарувач, вие се согласувате да се користат колачиеа (cookies) и други слични технологии во согласност со политиката за користење на колачиња.

Ако не се согласувате со користење на колачиња или слични технологии, или сакате да се ограничи опсегот на употребата на колачиња и слични технологии, можете во секое време тоа да го примените со прилагодувања на поставките во вашиот интернет пребарувач.

Што се колачиња (Cookies)?

Колачето е едноставна текстуална датотека што се чува во веб-сајтот, додека корисникот е присутен на порталот, односно додека е посетител на веб-сајтот.

Колачињата обично го содржат името на веб-сајтот, податок за пребарувачот од кој се пристапува на веб-сајтот, местото од каде што корисникот го посетува веб-сајтот како и ограничени податоци за користење на порталот, а податоците во колачињата генерираат единствен број кој се користи за да се идентификуваа пребарувачот со кој се бара конекција.

Други слични технологии се користат за да се обезбеди оптимална употреба на вашите податоци за ефикасност при корисење на веб-сајтот, на пример локално складирање, што се користи за да се задржат податоците снимени во текот на користењето на услугите во посебен дел, меморијата на пребарувачот. Пристап до податоци во локалната меморија може да се добие само од пребарувачот. Податоци во локалната меморија, исто така, се чуваат и откако пребарувачот е затворен.

За која цел ние ги користиме cookies или други слични технологии?
 • За нашата веб страница и апликациите работат побрзо и да бидат полесни за користење,
 • Со цел да се оптимизира содржината, како и за соодветните рекламни пораки, во согласност со очекувањата и интересите на корисникот,
 • Со цел да се соберат статистички податоци кои ќе ни овозможат да се разбере како да се користи веб-сајтот и да се подобри функционалноста и содржината.

Постојаните колачиња - остануваат на вашиот уред се додека е дефинирано нивното времетраење или додека не ги избришете во вашиот интернет пребарувач.

Cookies (колачињата) се користат со цел да се идентификува регистриран корисник, а со цел за прикажување на релевантни информации, што одговара на интересите на корисникот.

За безбедност и поддршка на механизми за спречување на измамите:

Тие се од суштинско значење за правилно функционирање на веб-сајтот и прикажување на содржините движење низ нив.

За подобрување на функционалноста:

Преку колачињата се добива информација и памтење на вашите посети и избор (на пример корисничкото име, регионот каде се наоѓате, параметри, јазик и историја на комуникација), со цел за вас да се обезбедат повеќе релевантни содржини и услуги. Исто така, колачињата ви овозможуваат да прегледате видео клипови и да користите алатки за социјално вмрежување, како и да ви обезбеди помош за комуникација со веб-сајтот.

Рекламни пораки

Со собирање на податоците, ние обезбедуваме значително поголема ефикасност и прегледност во објавите на рекламните пораки и содржини врз основа на вашата активност, вашите интереси, навики, и во исто време со мерења и анализи на податоците за избор на рекламни пораки и доверливи маркетинг партнери.

Со цел да оптимизира објавата на комерцијални содржини и реклами до одредена целна група на корисници, постои можност дека ќе се користат вашите информации од посетите и активностите на веб-сајтот како и историјата на тие податоци со прецизни кориснички и демографски податоци.

Податоците за корисникот на веб-сајтот кои се прибираат се вкрстуваат и анализираат, така што неговата лична идентификација не е можна, туку само негово онесување на сајтот како посетител. Таквите податоци може да се користи од страна на издавачот, како и од страна на нашите доверливи маркетинг партнери при легитимен интерес што им овозможува мерење на ефикасноста на рекламните кампањи.