На големи маки е младоженецот...

Едено дечко многу се изненадил што во Африка предходело за има свадба, а изгледа дека многу мажи се на страната на младоженецот и дека навиваат за него, со обзир на тоа на какви маки се нашол.

Сестрата на невестата го “тестира“ младоженецот, а како младоженецот добие ерекција, тоа значи дека свадба нема да има.