Расте бројот на деца од 0 до 19 годишна возраст во Македонија кои се заболени од коронавирус. За едно деноноќие потврдени се нови 34 случаи на деца заболени од Ковид-19.

Податоците од Институтот за јавно здравје објавени вчера, а кои се однесуваат 4-ти јуни велат дека во Македонија вкупниот број на заболени деца од Ковид-19 е 296 односно има по 148 случаи поединечно кај деца на возраст од 0-9 години и од 10-19 годишна возраст.

На 3-ти јуни кај деца на возраст од 0-9 и 10-19 години се пријавени 129 и 133 случаи соодветно, односно вкупно 262 случаи на заболени деца од Ковид-19.

Објавените податоци, кои се однесуваат за состојбата со коронавирус за 2-ри месецов, покажуваат дека за 24 часа во однос на 1-ви јуни бројот на заболени деца се зголемил за 17 од кои најголем број се на возраст од 0-9 години.

Состојбата за 2-ри јуни вели дека кај деца на возраст од 0-9 и 10-19 години се пријавени 114 и 123 случаи соодветно, односно вкупно 237 позитивни случаи на коронавирус.

Според податоците на Институтот за јавно здравје, во Македонија на 1 јуни се регистрирани вкупно 220 случаи на деца заболени од Ковид-19, односно по возраст од 0-9 и 10-19 години се пријавени 101 и 119 случаи соодветно.