Cult

22 март 2018

Предавството и последните денови на Че Гевара

Нема политички лик, легенда слична на Че - обожаван од комунистите, мит кај западниот свет, меѓу Американците и Европјаните, но и Русите... само еден е тоа: Ернесто Че Гевара!...

20 март 2018

Кој ќе го разбере него, ја разбрал Русија

“Чувствивам дека нема жив да го дочекам јануари. Ако бидам убиен од обични завереници, некој од моите браќа селани, нема за што да се грижите и ќе владете уште сто години. Но, ако умрам од рака на некој од...

17 март 2018

Приказната за Фанта - од наци до бамбуча

Кога некој ќе каже Фанта, секој на ум ја има и Кока кола. И тоа со право. Но без нацистите Фанта, таа лимoнада, не би ни постоела. И не би била култ, каков...

10 март 2018

За времето кога сакавме да зборувавме, а не само да разменувавме пораки и импресии...

Во овој свет, во кој луѓето не зборуваат туку само одржуваат социјални врски, немаат заеднички приказни и сон... туку разменуваат импресии и пораки, постоењето на бајките е неопходно за опстанок на Човекот. Ако...

  •