Импресум

Vesnik.com

Информативен портал. Нови вести 24 часа во денот

Уредува: Редакциски тим
Уредник: Бојана Димитријевска

Vesnik.com е дел од MaxMedia Group: Vecer.mkVesti.mk и Vesnik.com

Менаџер на проектот MaxMedia Group